Lipunan at kultura ng phoenician

lipunan at kultura ng phoenician Araling panlipunan 7 419 likes 1 talking about this ang pahinang ito ay laan sa mga kabataang may pagmamahal sa edukasyon at may nais na maging.

Pamantayan para sa antas 8: naipamamalas ang malalim na pag-unawa at pagpapahalaga sa rehiyong asya sa mayamang katangian at kakayahan ng heograpiya, kasaysayan, kultura, lipunan nito at sa iba't ibang larangan ng buhay asyano (pampulitika, pang-ekonomiya, pampamahalaan, at ugnayan.

Nasusuri ang mga sinaunang kabihasnan sa daigdig batay sa politika, ekonomiya, kultura, relihiyon, paniniwala, at lipunan napahahalagahan ang mga itinatag ang carthage (tunis dagat bagaman pawang upahan ngayon) ng mga phoenician mula sa tyre noong ang mga mandirigma nito dahil sa.

65801054 kabihasnang-phoenicians 1 kabihasnang phoenicians lipunan at kultura rasshamra - nakatuklas ng kultura at panitikan ng mga phoenician magaling mangopya sa ibang tao nakagawa ng magandang klase ng mga produkto tulad ng bronse, mga armas, pandigmaang karwahe. Kabihasnang phoenicians lipunan at kultura rasshamra - nakatuklas ng kultura at panitikan ng mga phoenician magaling mangopya sa ibang tao nakagawa ng magandang klase ng mga produkto tulad ng bronse, mga armas, pandigmaang karwahe mga kasangkapan at mga palayok na gawa sa ginto at pilak.

Phoenicia• binubuo ng mga lungsod- estado na mayroong hari• makitid ang lupain, hindi mataba ang lupa• traders of antiquity 11 ano ang lipunan at kultura ng mgaphoenician• gumawa ng bronse, mga armas, pandigmang karwahe, mga ginto at pilak na sisidlan, kasangkapang ginto, mga baso at.

Ang phoenicia (kastila: fenicia) ay isang kabihasnan sa hilagang bahagi ng kanaan, ang banal na lupain para sa mga kristiyano at mga hudyo umiral ang penisya magmula 1200 bk magpahanggang 900 bk mayroon sariling wika ang mga penisyo o penisyano (mga taga-penisya, penisyana kung babae), tinatawag. Gaano nga ba kahalaga ang likas na yaman natutuhan mo sa pagaaral ng ekonomiks na isa ang likas na yaman sa tinatawag na salik ng produksi readmore katuturan ng kultura sa pag-aaral ng lipunan, mahalagang pagtuunan din ng pansin ang kultura ayon kina andersen at taylor (2007),ang kultura ay isang.

Lipunan at kultura ng phoenician

lipunan at kultura ng phoenician Araling panlipunan 7 419 likes 1 talking about this ang pahinang ito ay laan sa mga kabataang may pagmamahal sa edukasyon at may nais na maging.

lipunan at kultura ng phoenician Araling panlipunan 7 419 likes 1 talking about this ang pahinang ito ay laan sa mga kabataang may pagmamahal sa edukasyon at may nais na maging.
Lipunan at kultura ng phoenician
Rated 3/5 based on 19 review